SANTRALLER

Büyükdüz Hidro Elektrik Santrali

Gümüşhane ili  ,Kürtün İlçesi sınırları içerisinde tesis edilen ,70,8 MW kurulu gücünde, 192.000.000 kWh üretim kapasiteli Büyükdüz HES, 01.06.2012 tarihinde işletmeye açılmıştır.