Faaliyetlerimiz

AYEN ELEKTRİK TİCARET

 

Ayen Enerji’ye ait üretim santrallerinden, farklı tüzel kişilere ait üretim santrallerinden, Gün Öncesi ve Gün İçi piyasalarından, Tezgahüstü piyasalardan, Avrupa piyasalarından ve İkili anlaşmalar yoluyla tedarik ettiği elektrik enerjisini,

Piyasada;

Serbest tüketicilere, İkili Anlaşmalar yoluyla diğer tedarikçilere, Gün Öncesi, Dengeleme Güç ve Gün İçi Piyasalarına, Tezgahüstü piyasalara ve Avrupa piyasalarına satışını gerçekleştirir.

Ayen Enerji A.Ş.’nin Arnavutluk’ta tesis edilmekte olan 110 MW’lık Hidroelektrik Santral yatırımı ile birlikte Ayen Elektrik Ticaret’in 0 iştirakleri olan Arnavutluk’ta, Slovenya’dave Sırbistan’da ticaret firmalarını faaliyete geçirmiştir.

Orta ve Güneydoğu Avrupa’da faaliyet gösteren bu şirketler, bir taraftan regüle olmuş piyasalarda kısa ve orta vadeli elektrik ticareti yaparken diğer taraftan da ikili anlaşmalar yoluyla elektrik ticaretini yapmak amacıyla iş ortaklıkları tesis etmişlerdir.

Orta ve Güneydoğu Avrupa’da Slovenya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Kosova ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede elektrik ticareti yapılmaktadır.

Ayen Elektrik Ticaret, Vadeli İşlemler Piyasası’nda aktif rol alarak, elektrik fiyatlarının bir yatırım aracına dönüşmesine, gelecekte oluşacak elektrik fiyatlarını bugünden itibaren ticaretinin yapılmasına katkıda bulunmaktadır. Piyasalar açısından elektrik fiyatlarının, yatırımcılar için hesaplanabilir bir yatırım aracına getirme konusunda aktif görev üstlenmektedir.