Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 

ADI SOYADIÜNVANIGÖREV SÜRESİ
Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu Başkanı 31/03/2016 Tarihinden itibaren 3 yıl
Turgut AYDINER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 31/03/2016 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ(AYDINER İNŞAAT A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi 31/03/2016 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi 31/03/2016 Tarihinden itibaren 3 yıl
Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 31/03/2016 Tarihinden itibaren 3 yıl
Metin BOSTANCIOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 31/03/2016 Tarihinden itibaren 1 yıl
Kadir Nejat ÜNLÜ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 31/03/2016 Tarihinden itibaren 1 yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetimden Sorumlu Komite 

Adı Soyadı

Görevi

Seçildiği Tarih

Görev Süresi

Kadir Nejat Ünlü

Komite Başkanı

Mart 2016

 1 Yıl

Metin Bostancıoğlu

Üye

Mart 2016

 1 Yıl

  

Kurumsal Yönetim Komitesi  

Adı Soyadı

Görevi

Seçildiği Tarih

Görev Süresi

Metin Bostancıoğlu

Başkan

 Mart 2016

 1 Yıl

Mehmet Aydıner

Üye

 Mart 2016

 1 Yıl

Turgut Aydıner
Ahmet Alan

Üye
Üye

 Mart 2016
 Mart 2016

 1 Yıl
 1 Yıl

 

 

 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi

Adı Soyadı Görevi Seçildiği Tarih Görev süresi
Metin Bostancıoğlu                    Başkan          Mart 2016  1 Yıl
Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç Üye  Mart 2016  1 Yıl         

 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ,bunların şirket ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar,dereceleri ve görevleri Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit,tescil ve ilan olunur.

 Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verebilir.

 

Şirket,Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner,Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Aydıner,Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç,Ömer Ali Aydıner,Fahrettin Amir Arman İcracı Üyeler olup; bağlı ortaklıklarımızda da aynı görevleri ifa etmektedirler.

 2015 faaliyet döneminde, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ,yönetim kurulu üyelerinin ,üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rakabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği şirket ile işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.