Genel Kurul Tutanağı

 

 

 

 

Bilgilendirme Dokümanları

     

   2015 Olagan Genel Kurul Toplantisi YK Karari  
     
  2015 Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani
     
  2015 Olagan Genel Kurul Vekaletname
     
  2015 Olagan Genel Kurul Gundemi
     
  2015 Olagan Genel Kurul Cagri Metni
     
   

 

 

 

Olağan Genel Kurul Toplantıları

     
   2015 Yili Olagan Genel Kurul Sonuc Belgeleri
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

  

 

 

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

     
  

06.11.2014 Olağanüstü Genel KurulHazır Bulunanlar Listesi

     
 

06.11.2014 Olağanüstü Genel KurulTutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi

     
 

2014 Olaganüstü Genel Kurul toplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar

     
  Genel Kurul Toplantısı İlan Metni
     
  Genel Kurul Toplantı Tutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi