Yurtdışı Elektrik Ticaret

Ayen Enerji A.Ş.’nin Güneydoğu Avrupa’ya açılımı ve bu kapsamda Arnavutluk’ta tesis edilmekte olan 110 MW’lık Hidroelektrik Santral yatırımı ile birlikte, Elektrik Ticaret A.Ş.’nin 100% iştiraki olan Ayen Energy Trading s.h.a. Arnavutluk’ta kurulmuştur.

Avrupa ülkelerinin kendilerine özgü farklı yönetmelikleri kapsamında, Ayen Energy Trading ile birlikte, Slovenya’da Ayen Energija d.o.o. ve Sırbistan’da Ayen Energy Tarding d.o.o. Belgrade, olmak üzere ticaret firmaları kurulmuştur.Orta ve Güneydoğu Avrupa’da faaliyet gösteren bu şirketler, bir taraftan regüle olmuş piyasalarda kısa ve orta vadeli elektrik ticareti yaparken diğer taraftan da ikili anlaşmalar yoluyla elektrik ticareti yapmak amacıyla iş ortaklıkları tesis etmişlerdir.

Orta ve Güneydoğu Avrupa’da Slovenya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Kosova ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede ticaret yapılmaktadır.

Bununla birlikte, BSP Southpool – Regional Energy Exchange, Ljubljana, Slovenya ve HUPX – Hungarian Power Exchange, Budapeste gibi uluslarası enerji borsalarında işlem yapılmaktadır.