Yatırımlarımız

Fan Havzası HES Projesi: Arnavutluk'ta kurulu Ayen AS Energji SHA tarafından yürütülen 110,70 MW kurulu gücünde ve 380 milyon kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli olması öngörülen Fan Imıagı Havzası projelerinden 28 MW kurulu güce sahip Peshqesh HES 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle devreye alınmıştır.inşaat çalışmaları devam etmekte olan 63.8 MW kurulu güce sahip olması planlanan Fangut HES inşaatı %85 oranında tamamlanmış olup; devreye almma tarihi 2017 bahar-yaz dönemi olarak öngörtilmektedir.

Akbük II RES: 4628 Sayılı Kanun kapsamında, Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük mevkiinde tesis edilip işletilecek olan 20 MW kurulu gücünde, 68.153.000 kWh üretim kapasiteli rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisimiz, 12 Şubat 2016 tarihi itibariyle kabulü yapılmış ve Elektrik Enerjisi Üretimine başlanmıştır.

Trabzon, AraIdı Çankaya Barajı ve KES: Bağlı ortaklıgımız Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,98,36 MW kurulu gücünde, 244 858 000 kWh üretim kapasiteli, Çankaya barajı ve HES projesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Onlisans almış ve projelendirme çalışmalarına devam etmektedir.

Mordoğan RES: Şirketimiz tarafından Izmir ili, Karaburun ilçesinde tesis edilen, Rüzgar Enerjisine dayalı 30.75 MWm kurulu gücünde, 99.409.200 kWh kapasiteli Mordogan RES Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde kapasite artışı için yaptığımız başvuru uygun bulunarak; 10,5 MWmilık Kapasite artışı neticesinde toplam kapasite 42 MWm'a yükseltilmiş ve EPDK tarafından Lisans Tadili yapılmıştır. Bu kapasite artışı sonucunda, Mordogan Rüzgar Enerjisi Oretim Tesisinin ilave türbinlerinin devreye girmesi ile birlikte, beklenen yıllık toplam üretim miktarı 128.426.000 kWh olacaktır.