Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluyla yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halinde, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yönetim Komitesi  belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden “Ortaklık ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”  sorumludur. 
 
Şirketimiz Sermaye Piyasası  Kurulu’nu Seri:II-15.1 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde esasları belirlenen İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması’na ilişkin kurallar çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip,basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan,daha önce şirketimiz tarafından herhangi bir yolla kamuya açıklanmış bilgilerden farklı içerikte bilgiler ve söylenti ortaya çıkması durumunda, tebliğ’in 18. maddesi uyarınca ortaklarımızın ve yatırımcıların  daha hızlı ve güvenilir bilgi edinmesini teminen medya takip firmaları ile anlaşma yapılmış olup;basın-yayın organları ve önemli internet siteleri ve haber ajansları sürekli takip edilmektedir.
 
Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek  ve tahminlere dayanan geleceğe yönelik bilgileri,yatırımcı haklarını gözeterek açıklamamayı benimsemektedir.