Yönetim Kurulu Kararları

 

2016 Yönetim kurulu Kararları

  
  03.31.2016    2016 Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi Temsil ve İlzam     03.09.2016     2015 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
                     
   03.09.2016   2016 Bağımsız YK Üyeleri      03.09.2016   2016 Yılı denetim Şirketi Seçimi
                     
  03.09.2016    2015 Yılı Finansal RAporların Kabulü            
                     
         

2015 Yönetim Kurulu Kararları

         
   11.13.2015   Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımına Katılım                       11.9.2015   Eylül 2015 Finansal Raporlar
                     
   08.18.2015   Haziran 2015 Finansal Raporlar      04.27.2016   Ayen As Kredi Sözleşmesi
                     
    03.9.2015   Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımına Katılım      07.22.2015   Akbük II RES Kredi Sözleşmesi 
                     
  03.9.2015   2015 Yılı Bağımsız YK Üyeleri      03.9.2015   2015 Yılı Bağımsız Denetim Şirket
                     
   03.9.2015   2014 Yıl Sonu Finansal Raporların Kabülü      03.9.2015   2014 Yılı Kar Dağıtım Teklif
                     
   11.10.2015   Eylül 2014 Finansal Tablolar            
                     
         

2014 Yönetim Kurulu Kararları

         
   11.10.2015   Konsolide Finansal Tablolar ve Ara Dönem faaliyet Raporu      03.26.2014   2014 Yılı İlişkili Taraf İşlem Raporu
                     
   03.26.2014   2014 Yılı İlişkili Taraf İşlem Raporu      03.6.2014    Kar Dağıtım Politikası
                     
   03.6.2014    Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu      03.4.2014    Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçimesi
                     
   01.27.2014    Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı      01.27.2014    Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
                     
         

2013 Yönetim Kurulu Kararları

         
   05.27.2013   Yönetim Kurulu Toplantısı

 

     05.17.2013    31.03.2013 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   05.15.2013   Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketlerin Temsil ve İlzamı      05.9.2013   Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Seçimi
                     
   04.15.2013    Yönetim Kurulu Toplantısı      04.12.2013    31.03.2012 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   04.15.2013   Bağımsız Üyeler Hk.      04.12.2013   2012 Yılı Mali Tablo Sonuçları İle İlgili Genel Kurula Sunulacak Teklif
                     
   04.12.2013   31.12.2012 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları      04.12.2013   Olağan Genel Kurul Toplantısı
                     
   02.22.2013   Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçimesi          
                     
         

2012 Yönetim Kurulu Kararları

         
   11.16.2012   30.09.2012 Ara Dönem Mali Tabloları     09.26.2012    Yönetim Kurulu Üyeliği Hk.
                     
   09.13.2012   Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı      07.20.2012   Şirket Kuruluşuna İştirak Edilmesi Hk.
                     
  07.5.2012    Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Oluşturulması      05.30.2012   Şirkemiz İle İlgili Commerzbank Aktiengesellschaft Arasında İmzalanan Ticari İşletme Rehni Sözleşmesnini Onaylanması
                     
  05.18.2011        31.03.2012 Ara Dönem Mali Tabloları     05.16.2012   2011 Yılı Kar Dağıtım Teklif
                     
   05.9.2012   Anonim Şirketlere İştirak Edilmesi      05.8.2012   Bağımsız Üyeler Hk.
                     
   05.8.2012   2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı      04.13.2012    31.12.2011 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporlar
                     
   03.27.2012    Ana Sözleşme Değişikliği Hk.            
                     
         

2011 Yönetim Kurulu Kararları

         
   11.11.2011    30.09.2011 Ara Dönem Mali Tabloları      09.19.2011    Bedelsiz Sermaye Artırımını Dağıtımı Hk.
                     
   08.26.2011    30.06.2011 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları      08.2.2011    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
                     
   07.7.2011   Bağlı Ortaklarımız Ayel Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş' nin Sermaye Arttırılıma Katılma Kararı      05.13.2011   31.03.2011 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   04.13.2011   2010 Yılı Mali Tablo Sonuçları İle İlgili Genel Kurula Sunulacak Teklif      04.08.2011   Morgan RES, Korkmaz RES Rüzgar Santrallarının Finansman Temini
                     
   04.08.2011   31.12.2010 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları      03.29.2011   Morgan RES, Korkmaz RES Rüzgar Santrallarının Finansman Temini
                     
   03.29.2011   Morgan RES, Korkmaz RES Rüzgar Santrallarının Finansman Temini      03.25.2011   2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı
                     
   01.14.2011   Anonim Şirkete İştirak Edilmesi          
                     
         

2010 Yönetim Kurulu Kararları

         
   12.28.2010   Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi      11.12.2010   30.09.2010 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   08.27.2010   30.06.2010 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları      08.11.2010   BÜYÜKDÜZ HES Santralinin Finansman Temini İle İlgili
                     
   05.14.2010   31.03.2010 Ara Dönem Mali Tabloları      04.29.2010   Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ve Şirketlerin Temsil ve İlzamı
                     
   04.14.2010   2009 Yılı Mali Tablo Sonuçları İle İlgili Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi      04.6.2010   2009 Olağan Genel Kurul Toplantısı
                     
   04.6.2010   31.12.2009 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları          
                     
         

2009 Yönetim Kurulu Kararları

         
   11.26.2009    Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi      11.13.2009    30.09.2009 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   08.26.2009    30.06.2009 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları      05.14.2009    31.03.2009 Ara Dönem Mali Tabloları
                     
   04.13.2009    Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi     04.13.2009     2008 Yılı Mali Tablo Sonuçları İle İlgili Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi
                     
   04.6.2009    2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı      04.3.2009    31.12.2008 Tarihli Finansal Taplolar ve Bağımsız Denetim Raporları