Yurtiçi Enerji Üretim

Ayen Enerji, Türkiye'nin, özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda, önde gelen elektrik enerjisi üreticisi ve satıcılarındandır Mevcut toplam gücü 396,15 MW'dır. Bu portföyün 196,90 MW1HES, 158,25 MW ı RES ve 41 MWI Doğalgaz çevrim Santralinden oluşmaktadır. Toplam elektrik üretimi 2015 yılında, 935,07 GWh olup %92'si yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Kurulu kapasitesinin %90'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması, dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda ticaret faaliyeti de yapan Ayen Grubu, 2015 yılında bütün serbest piyasa opsiyonlarını da kullanarak santrallerinin üretimlerinin optimum şekilde pazarlamasını gerçekleştirmiştir. Elektrik enerjisi satışı, 2015 yılında 1.517 GWh olmuştur.

 

Ayen enerjinin yenilenebilir ve konvansiyonel üretim tesislerinden oluşan portföye sahip olması, üretim ve tüketim dengesizlik riskini en düşük seviyeye indirmektedir. Bünyesinde bulunan depolamalı hidroelektrik santraller sayesinde, yağış dalgalanmalarında da öngörülür üretim yapılabilmektedir. Portföyünde bulunan doğalgaz çevrim santrali ile elektrik fiyatlarına bağlı olarak talimatlarla çabuk devreye girerek veya çıkarak gelirini arttırmakta, bu avantajının yanında diğer hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin üretim dengesizliklerini de dengeleme görevi yapmaktadır.