SANTRALLER

Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kızılırmak Nehri üzerinde, Kayseri şehir merkezinin 30 km. kuzeybatısında yer alan, Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan enerji ve sulama amaçlı Türkiye’nin önemli projelerinden birisidir.
Tesis, Ayen Enerji A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Kayseri Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurulu gücü 100 MW, yıllık üretim kapasitesi 422 milyon kWh’tır.
2014 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kızılırmak havzası için yapmış olduğu planlamaya uygun şekilde üretim yapılmıştır.
Tesis, barajlı olduğu için feyezan mevsimlerinde kapasitenin üzerinde gelen su depolanmaktadır. Santralimizde üretimi etkileyecek teknik bir arıza olmamıştır. Periyodik bakımlar planlandığı şekilde düzenli olarak yapılmıştır

Yamula Barajı ve HES Elektrik Satış Fiyatı


Elektrik Satış fi yatı i şletme süresince yıllara sari olarak sözleşmeyle belirlenmiştir. İşletme tarihinden itibaren, işletme giderleri her yıl bir önceki yıl için ABD tüketici fi yat endekslerinde meydana gelen artış oranında eskale edilerek satış fi yatı verilmektedir. Elektrik Enerjisi Üretimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlar ile birlikte hazırlanacak işletme programına göre gerçekleştirilip, satış fi yatı toplam gelir değişmemek üzere yeniden ayarlanmaktadır. Kredi geri ödemeleri süresince, programlanan yıllık üretim değerine doğal su akımlarının yetersizliği nedeniyle ulaşılamaması halinde, programlanan üretim miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı arasındaki farktan kaynaklanan gelir kaybı, sözleşme gereği olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Baraj Gövdesi 

   
     
Tipi   Zonlu, Kil çekirdekli kaya dolgu
     
Kret Kotu   1.104.,00 m
     
Kret Uzunluğu   510,00 m
     
Talveg kotu   984,00 m
     
Talvegden Max Yükseklik   120.00 m
     
Temelden Max yükseklik   130,00 m
     

REZERVUAR

   
     
Toplam Hacim   3.476,00 x 106 m³
     
Aktif Hacim   2.025 x 106 m³
     
Göl alanı(normal su sev.)   85.3 x106 m²