SANAYİ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN

Avantajlı tarifelerimizden birini seçerek fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Sabit İndirim Oranlı,

Mevcut bağlantı grubunuza göre enerji tedarik ettiğiniz EPDK tarafından yayınlanan ulusal tarife grubunuz üzerinden verilecek iskonto ile sunulan pakettir. Ulusal tarifelerde meydana gelecek değişiklikler iskonto oranınız sabit kalmak koşulu ile birim fiyata birebir yansıtılmaktadır.  Maliyet hesaplarınızı ulusal tarife aktif enerji satış bedeline göre planlıyorsanız avantajlı bir pakettir.


Gaz Tarifesine Bağlı,

Sunulan aktif enerji satış fiyatı yalnızca BOTAŞ’ın resmi internet sitesinde açıkladığı birim fiyatlara endekslidir. Doğalgaz birim fiyatı dışında hiçbir unsur elektrik birim fiyatınızı değiştirmeyecektir.( Sistem Kullanım Bedeli hariç )


Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT),

Müşterilerimize maliyetlerimiz üzerine uygun kâr payı ile sunmuş olduğumuz tarife türüdür. Her fatura döneminde değişken olan bu tarifede birim fiyat (PTF* + YEKDEM**) x Kâr Payı şeklinde belirlenmektedir. 

*PTF: EPİAŞ bünyesinde organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalaması.

**YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın piyasaya aylık bazda değişken olarak yansıyan birim maliyet.


Sabit Fiyat Garantili,

Sunulan aktif enerji satış fiyatının sözleşme sonuna kadar geçerli olduğu pakettir. Değişim yalnızca Dağıtım Bölgelerinin Sistem kullanım bedellerini oluşturan kalemlerde oluşan farklılıklarda fatura kümülatif birim fiyatını değiştirmektedir. Tarifeye Endeksli Paket’ten farkı piyasadaki fiyat dalgalanmalarından sıfıra yakın etkilenme riskiniz vardır.